Oferta

1.Projektowanie organizacji ruchu na czas robót drogowych i robót, dla których konieczne jest zajęcie pasa drogowego, a co za tym idzie – zmiana organizacji ruchu na drodze, w tym:

a) na czas budowy lub remontów sieci i przyłączy sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, sanitarnych, wodociągowych, ciepłowniczych, deszczowych;

b) na czas remontów obiektów położonych nad drogami, przy drogach i ulicach;

c) na czas budowy wjazdów, rusztowań, remontów dróg itp.

2.Koncepcje poprawy bezpieczeństwa ruchu w terenach zabudowanych oraz projektowanie wprowadzenia zmian.

3.Projektowanie docelowych organizacji ruchu dla nowo projektowanych ulic, osiedli, placów, parkingów, stacji paliw, projektowanie stref ograniczonej prędkości, zakazów zatrzymywania itp.

4.Uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i opinii w odpowiednich instytucjach: Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Miejskie Policji, Wojewódzkie Komendy Policji, Komendy Powiatowe Policji, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin.