Zapraszam do współpracy.

tel. 602-727-888

Od września 1994 roku prowadzę działalność gospodarczą wykonując m.in. projekty organizacji ruchu. Oto niektóre z nich:

 • remont wiaduktu nad drogą krajową nr 92 (dawniej nr 2) w Przeźmierowie,
 • remont wiaduktu nad drogą krajową nr 92 (dawniej nr 2) w Sadach,
 • remont wiaduktu nad drogą krajową nr 92 (dawniej nr 2) w Swadzimiu,
 • remont wiaduktu nad drogą krajową nr 92 (dawniej nr 2) w Tarnowie Podgónym,
 • przebudowa mostu w Miłosławiu w ciągu drogi krajowej nr 15,
 • przebudowa mostu w m. Lędyczek, w ciągu drogi krajowej nr 22,
 • budowa Kolektora Wirskiego w ulicy Armii Poznań (i in.) w Luboniu,
 • budowa kanału sanitarnego i wodociagu w Tarnowie Podgórnym,
 • budowa kanału sanitarnego w ulicy Dworcowej w Luboniu (a także w ulicy Fabrycznej, Pułaskiego, Ogrodowej, Akacjowej, Sobieskiego i in.),
 • budowa kanału sanitarnego w ulicy w Puszczykowie,
 • remont biblioteki w Murowanej Goślinie,
 • budowa linii energetycznej w Suchym Lesie,
 • budowa linii światłowodowej w Komornikach i Luboniu,
 • budowa oświetlenia ulic w Mosinie (i miejscowościach gminnych),
 • budowa sieci wodociągowej w Murowanej Goślinie,
 • budowa sieci gazowej w Zalasewie, Garbach, Paczkowie i in.,
 • budowa przyłączy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Biedrusku,
 • budowa ciepłociągu w ulicy Wojska Polskiego w Śremie,
 • przebudowa ulicy w Śremie,
 • budowa ulicy w Grodzisku Wielkopolskim,
 • remont chodników w Kórniku,
 • budowa zjazdu w gm. Czerwonak ( i in.),
 • zmiana docelowej organizacji ruchu w Krzyszkowie, gm. Rokietnica,
 • zmiana docelowej organizacji ruchu w Rokietnicy, w rejonie ulic Podgórna-Rolna.